Kolltopp Forlag  
Du er her En bok blir til Om oss  Til startsiden                                                                                             

Karsten Alnæs: Elva og Hønefossen... En spennende bok om Karsten Alnæs sin oppvekst i Hønefoss.
Men ikke bare, for i boken tar han oss også med til landstedet Rabben på Hadeland hvor han lar oss ta del i sine betraktninger og tanker....
Kr 149,-

Vestoppland HV distrikt 06. Distriktet ble lagt ned høsten 2005.
Her kommer den komplette beretningen om HV-06 sin spennende historie ført i pennen av Harald Antonsen.
Kr 298,-

TogetToget, en reise på skinner. Dette er en presentasjon av toget i Norge. Her kan du lese om historikken, de flotte opplevelsene, teknikken, togene.
Kort sagt alt du trenger å vite for å få en flott opplevelse med tog i Norge.
Kr 148,-

Bjørnens liv. Er du interessert i bjørner, er denne boken viktig. Her kan du lese om bjørn i Norge og andre deler av verden. Skrevet av Professor emeritus, Kåre Elgmork. En av Norges fremste bjørneforskere.
Kr 98,-

En kokebok om Ringerike, om råvarene, og ikke minst en bok om hvorfor Ringerike er så rik på nettopp disse råvarene. Om opprinnelsen for 12000 år siden og frem til det kulturlandskapet vi kjenner i dag.
Pris kr 248,-

Streiftog på Krokskogen. Et must for alle friluftsinteresserte. En bok basert på skrifter fra Fredrik Schjander. En levende og interessant resentasjon av Krokskogens historie. Redaktør og forfatter er Atle Graff.
Kr 298,-

Krigsbarnet Karl. Dette er en noe mer ubeskrevet del av krigshistorien. I denne boken tar forfatteren Karl Mortensen leserene med inn i den tankeverdenen som preger de mange barna med tysk far og norsk mor. Et viktig supplement til krigshitorien.
Kr 198,-

Flyvemaskinen Start. Den spennende beretningen om Norges første flymaskin,som du faktisk kan betrakte ved Forsvarets Flysamling på Gardermoen. Boken er skrevet av major Roar Glenne, en av Norges fremste kapasiteter på flyhistorie.
Kr 298,-

Den lange veienEn sann og dramatisk livshistorie om Solveig Wikdal Busund. Fra oppvekst og to år i japansk krigsfangenskap på Java til Ringerike og en strålende karriere som sangerinne og sangpedagog.
Kr 349,-

En informativ og opplysende bok beregnet på foreldre med ten-åringer i
huset. Her kommer et bredt spekter av fagpersoner med sine råd, veiledning
og eventuelle faresignaler i forhold til rus.
Pris kr 100,-

 

                Kolltopp Forlag Sætrangsgaten 177 3514 Hønefoss Tlf: 916 51 599 E-Post: post@kolltoppforlag.no