Kolltopp Forlag  
Utgivelser En bok blir til Om oss                                                                                                Nyheter

Kolltopp Forlag er et fritt og selvstendig forlag som utgir bøker både av nasjonal og lokal karakter.
Forlaget ble etablert i 1995, og har gjennom årene produsert en rekke titler.

Foruten bokutgivelser i egen regi, forestår vi også bokproduksjoner for privatpersoner, organisasjoner, stiftelser, osv.

Forlaget arbeider også innen spekteret kommunikasjonsbyrå, og leverer foruten
bokproduksjoner, også komplette kommunikasjonsløsninger, årsrapporter og øvrig grafisk produksjon.

Forlaget har knyttet til seg meget dyktige designere og fotografer. Kolltopp Forlag leverer derfor til en hver tid grafisk produksjon i toppsjiktet. 

 

Yrkesopplæringen 100 år

Samspill

 

                  Kolltopp Forlag Sætrangsgaten 177 3514 Hønefoss Tlf: 916 51 599 E-Post: post@kolltoppforlag.no