Kolltopp Forlag  
Utgivelser Du er her Om oss  Til startsiden                                                                                             

 

En bok blir til...

Når kunden har levert manus og illustrasjoner begynner vår jobb.
Gjennom rådgivning og dialog sørger vi først og fremst for at formater, papirkvalitet og ikke minst visuelt uttrykk gjenspeiler kundens behov.

Deretter begynner selve produksjonsprosessen hvor kreativitet, kvalitetssikring og rutiner er sentrale stikkord. Gjennom designprosess, korrekturer, produksjon og innbinding fører vi prosjektet frem til ferdig bok, - til avtalt tid!

Husk at bokprosjektet ikke er ferdig selv om boken er ankommet lager. Den skal helt ut til lesernes bokhyller. Vi har spisskompetanse ikke bare på produksjon, men også på logistikk og markedsføring...

Bokproduksjon 

 

 

 

 

                Kolltopp Forlag Sætrangsgaten 177 3514 Hønefoss Tlf: 916 51 599 E-Post: post@kolltoppforlag.no